Elektrische vloerverwarming

Hoe werkt elektrische vloerverwarming?

Elektrische vloerverwarming werkt volgens hetzelfde principe als standaard elektrische verwarming. In plaats van dat de warmte echter in stenen of water wordt opgeslagen, verwarmt het elektrische systeem zowel de vloer als de ondervloer die dan als één verwarmingselement functioneert. Vanuit veiligheidsstandpunt wordt iedere elektrisch vloerverwarmingssysteem via een eigen circuit met een eigen zekering op het huiselijk net aangesloten.

De soort van warmte die door een elektrische vloerverwarming wordt geleverd, verschilt in zeker opzicht van de warmte geleverd door een traditioneel CV-systeem. In plaats van een oppervlakte en de lucht in de ruimte door radiatoren tot 25°C te verwarmen, gaat een elektrisch systeem een veel grotere hoeveelheid warmte onder de vloer door sturen zonder daarbij de lucht te verwarmen.  Hierdoor bootst het systeem eigenlijk de zon na en gaat men een veel geleidelijkere en aangenamere verwarming verkrijgen.

 

De voordelen van elektrische vloerverwarming.

In tegenstelling tot zogenaamde natte vloerverwarmingssystemen die onvermijdelijk voor heel wat overlast en karwei zorgen door het opbreken van de huidige vloer en het uitbreiden van image het waterleidingsnetwerk, kan elektrische vloerverwarming tamelijk eenvoudig en tegen een fractie van de kostprijs van een ‘nat’ hydrosysteem geïnstalleerd worden. De enige vereiste is de aanwezigheid van elektriciteit, die het best door een vakman wordt aangesloten om problemen zoals storingen en kortsluitingen te vermijden. Elektrische vloerverwarming is daardoor ook zo populair bij mensen die geen gas als hoofdenergiebron hebben. Daarnaast is het meestal ook niet nodig om elektrische vloerverwarming zo diep te installeren als de natte systemen, wat vooral in het voordeel speelt als men slechts een beperkte ruimte heeft om conventionele radiatoren te plaatsen.

Elektrische vloerverwarming kan onder zo goed als iedere vloerbedekking geplaatst worden: laminaat, hout, natuursteen, tapijt, … het kan allemaal zonder dat daarvoor de vloer moet verhoogd worden. Conventionele radiators hebben ook het nadeel dat ze de neiging hebben om een kleine ruimte te ‘over’verwarmen en het zo onaangenaam te maken. Elektrische vloerverwarming daarentegen zorgt voor een aangenamere en geleidelijke verwarming.

 

De installatie van een elektrische vloerverwarming.

Bij de installatie van een elektrische vloerverwarming is het aan te raden volgende instructies te volgen.

  1. Maak een schets van de vloer en de plaatsen waar de verwarmingskabels moeten geplaatst worden. (dit zijn normaal enkel plaatsen waarop gelopen wordt)
  2. Er zijn verschillende bedrijven die aan de hand van deze schets het nodige installatiemateriaal opsturen, vergezeld van gedetailleerde instructies en een overzicht van alle kabels die je nodig zal hebben voor de installatie.
  3. Contacteer een elektricien om het elektrische aspect na te gaan. Het kan zijn dat het elektrisch systeem een apart circuit nodig heeft.
  4. Koop het nodige materiaal aan.
  5. Volg de instructies geleverd bij het materiaal en plaats de kabels op de correcte manier in de ondervloer ( de ondervloer bestaat meestal uit cement of chape).  Maak ook gebruik van de bijgevoegde tester om de kabels te testen alvorens naar de volgende stap te gaan.
  6. Bedek de kabels met de tegellijm.
  7. Leg de tegels. Kijk ook eventueel bij tegels leggen op onze website.
  8. Laat een elektricien de kabels aansluiten op de thermostaat.